SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
  Đảng-Đoàn thể RSS

Hội Nghị tập huấn Bảo Hiểm Xã Hội

Luật BHXH (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 (gọi tắt là Luật BHXH 2014) là một bước hoàn thiện pháp luật về BHXH góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội.
  Tin địa phương

Lễ phát động Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ VII

Nhằm đẩy phong trào lao động sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh, đồng thời khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.
  Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nào
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập